• hulppieten 2012 920x420.jpg
  • 150516gym4fun2.jpg
  • 1210 dyanne schaper 920x420.jpg
  • 130511 mc donalds streetdance.jpg
  • Image1.jpg
  • 150516gym4fun3.jpg
  • 140406 920x420 streetdance 2.jpg
  • springroep panorama 420x920.jpg
  • 150516gym4fun.jpg
  • 140406 920x420 streetdance 1.jpg

Contributie 2018 - 2019

Hieronder staan de contributiebedragen vermeld en de wijze van inning. De contributiebedragen zijn vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van donderdag 6 juli 2017.

 

 

BASISCONTRIBUTIE

Kinderen t/m groep 2

lesduur 45 minuten

tweemaandelijks bedrag € 19,50

 

Kinderen t/m 16 jaar

lesduur 60 minuten

tweemaandelijks bedrag € 28,00

 

Streetdance

lesduur 45 minuten

tweemaandelijks bedrag € 21,50

 

Streetdance

lesduur 60 minuten

tweemaandelijks bedrag € 28,00

 

Volwassenen

lesduur 60 minuten

tweemaandelijks bedrag € 33,00

 

CONTRIBUTIE SELECTIE

Voor een selectielid geldt een basiscontributie van 60 minuten (zie boven) en een selectielid is daarnaast extra verschuldigd € 15,50 per 2 maanden, per wekelijks trainingsuur.

 

Voorbeeld:

Neemt uw kind deel aan 2 trainingsuren per week, dan betaalt u 2 keer € 15,50 per 2 maanden plus de basiscontributie. Uw kind kan dan ook gewoon aan de basisles deelnemen.

 

INSCHRIJFGELDEN WEDSTRIJDEN

Voor deelname aan wedstrijden wordt inschrijfgeld in rekening gebracht aan de deelnemers, welke automatisch wordt afgeschreven van het bij ons bekende (post)bankrekeningnummer. Indien een deelnemer opzegt of afzegt, terwijl deze wel is opgegeven voor wedstrijden, dan wordt het inschrijfgeld wel in rekening gebracht.

 

BONDSCONTRIBUTIE

De aan de KNGU verschuldigde bondscontributie wordt jaarlijks tijdens de eerste incassoperiode (februari) in rekening gebracht.

Voor 2017 gelden de volgende contributie bedragen:

leden tot en met 15 jaar € 21,50

overige leden € 25,60

 

Indien het lidmaatschap later in het jaar wordt afgesloten, wordt de bondscontributie naar rato verrekend.

  

CONTRIBUTIE-INNING

De contributie wordt 5 keer per jaar geïnd d.m.v. automatische incasso (eind februari, eind april, eind juni, eind oktober, eind december). Nieuwe leden betalen € 10,00 inschrijfgeld.

 

SPORT- EN CULTUURFONDS VAN GEMEENTE DE WOLDEN

Klik hier voor de folder.

In gemeente De Wolden is het belangrijk dat alle kinderen lid kunnen worden van een sportvereniging of cultuurinstelling. Door middel van het jeugd sport- en cultuurfonds wordt dit ook mogelijk voor kinderen uit gezinnen waar de financiële middelen ontbreken.

Het jeugd sport- en cultuurfonds De Wolden is bestemd voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar die opgroeien in gezinnen waar weinig geld is om lid te worden van bijvoorbeeld een sportvereniging of toneelclub. Helaas kan niet ieder kind sporten of meedoen aan muzieklessen of andere kunstuitingen. Het jeugd sport- en cultuurfonds De Wolden brengt hier verandering in door contributie, sportattributen, muziek of andere cultuurvormen te betalen voor de kinderen.

Om een kind te ondersteunen betaalt het fonds voor sport maximaal € 225,- per jaar voor contributie en kleding. Voor cultuur is €425,- per jaar beschikbaar voor lesgelden en bijdragen voor attributen. Het geld gaat rechtstreeks naar de vereniging zodat het geld altijd goed terecht komt.

Gezinnen, sportverenigingen, scholen en culturele instellingen kunnen na signalering contact opnemen met de sportfunctionarissen van De Wolden. Dit kan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. onder vermelding van jeugd sport- en cultuurfonds. Wie eerst meer informatie wenst, kan contact opnemen met Jonathan van den Akker, via mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..