• springroep panorama 420x920.jpg
  • 150516gym4fun2.jpg
  • 150516gym4fun.jpg
  • 130511 mc donalds streetdance.jpg
  • 150516gym4fun3.jpg
  • 1210 dyanne schaper 920x420.jpg
  • 140406 920x420 streetdance 2.jpg
  • 140406 920x420 streetdance 1.jpg
  • Image1.jpg
  • hulppieten 2012 920x420.jpg

Contributie 2018 - 2019

Hieronder staan de contributiebedragen vermeld en de wijze van inning. De contributiebedragen zijn vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van donderdag 30 juni 2018.

 

BASISCONTRIBUTIE

Kinderen t/m groep 2

lesduur 45 minuten

tweemaandelijks bedrag € 19,50

 

Kinderen t/m 16 jaar

lesduur 45 minuten

tweemaandelijks bedrag € 21,00

 

Kinderen t/m 16 jaar

lesduur 60 minuten

tweemaandelijks bedrag € 28,00

 

Dans t/m 16 jaar

lesduur 45 minuten

tweemaandelijks bedrag € 21,50

 

Dans t/m 16 jaar

lesduur 60 minuten

tweemaandelijks bedrag € 28,00

 

Dans

lesduur 60 minuten

tweemaandelijks bedrag € 33,00

 

Volwassenen

lesduur 60 minuten

tweemaandelijks bedrag € 33,00

 

CONTRIBUTIE SELECTIE

Voor een selectielid geldt een basiscontributie van 60 minuten (zie boven) en een selectielid is daarnaast extra verschuldigd € 15,50 per 2 maanden, per wekelijks trainingsuur.

Voorbeeld:

Neemt uw kind deel aan 2 trainingsuren per week, dan betaalt u 2 keer € 15,50 per 2 maanden plus de basiscontributie. Uw kind kan dan ook gewoon aan de basisles deelnemen.

 

INSCHRIJFGELDEN WEDSTRIJDEN

Voor deelname aan wedstrijden wordt inschrijfgeld in rekening gebracht aan de deelnemers, welke automatisch wordt afgeschreven van het bij ons bekende (post)bankrekeningnummer. Indien een deelnemer opzegt of afzegt, terwijl deze wel is opgegeven voor wedstrijden, dan wordt het inschrijfgeld wel in rekening gebracht.

 

BONDSCONTRIBUTIE

De aan de KNGU verschuldigde bondscontributie wordt jaarlijks tijdens de eerste incassoperiode (februari) in rekening gebracht.

Voor 2019 gelden de volgende contributie bedragen:

leden tot en met 15 jaar € 22,00

overige leden € 27,00

Indien het lidmaatschap later in het jaar wordt afgesloten, wordt de bondscontributie naar rato berekend.

  

CONTRIBUTIE-INNING

De contributie wordt 5 keer per jaar geïnd d.m.v. automatische incasso (eind februari, eind april, eind juni, eind oktober, eind december). Nieuwe leden betalen € 10,00 inschrijfgeld.

 

SPORT- EN CULTUURFONDS VAN GEMEENTE DE WOLDEN

In gemeente De Wolden is het belangrijk dat alle kinderen lid kunnen worden van een sportvereniging of cultuurinstelling. Door middel van het jeugd sport- en cultuurfonds wordt dit ook mogelijk voor kinderen uit gezinnen waar de financiële middelen ontbreken.

Voor wie? Het jeugd sport- en cultuurfonds is bestemd voor kinderen van 0 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen zijn van een sportvereniging of culturele organisatie. Meer informatie is te vinden op de website van De Wolden Sport.